Psychotherapeut Mieke Verschueren

Psychotherapie praktijk Verschueren, voor Kinderen, Jeugdigen en Volwassen - Drs. M.L.P.M. Verschueren (Mieke)

Psychotherapeut, SGGZ specialistische zorg, gecontracteerd. BIG geregistreerd. Lid NVP, VKJP, LVVP en VEN. Specialisatie: Hechtingsproblematiek. Indicaties voor behandeling: angst- en spanningsklachten, sociaal-emotionele problematiek in brede zin, psychosomatiek, rouwverwerking, autisme, gedragsklachten op school of in het gezin, ADHD, traumaverwerking en hechtingsproblematiek.
Vooraf aan een behandeling kan psycho-diagnostisch onderzoek plaats vinden. Bij een kindertherapie worden ouders nauw betrokken.

Cevennen 14, 3524 HP, Utrecht
T. 030 2800937

praktijkverschueren@casema.nl
www.praktijkverschueren.nl