Ellis van Spanje, oefentherapeut

Detti Steeman, oefentherapeut

Kinderoefentherapie - Ellis van Spanje - Detti Steeman

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. De kinderoefentherapeuten hebben zich gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De kinderoefentherapeuten werken vanuit de belevingswereld en interesses van het kind: het spel. Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van oefentherapeuten (VvOCM) en geregistreerd kinderoefentherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Oeral 1, 3524 DS, Utrecht
T. 030 2885935

ellisvanspanje@live.nl
steeman.detti@gmail.com
www.oefentherapie-utrecht.nl